Domů | O nás | Kontakt
 +420 777 230 346 - cervinka@g-credit.cz - jižní oblast ČR
 +420 608 333 026 - justinova@g-credit.cz - severní oblast ČR
Vstup do zákaznické zóny
Sledujte nás!    
 

Pojištění

Nabízíme široký rozsah pojištění vozidel pro fyzické i právnické osoby.

Povinné ručení

Zákonné pojištění vozidel neboli povinné ručení je pojištění, které je nutné mít dle zákona sjednané. Toto pojištění si musí sjednat každý, kdo si pořídí motorové vozidlo.

Výše povinného ručení je ovlivněna několika faktory:

 • značkou a modelem vozu
 • bezeškodným průběhem - výší bonusů/malusů
 • věkem a bydlištěm pojistníka

Bonus je Vaše sleva, o kterou budete platit méně za ty měsíce pojištění, kdy jste jezdili bez nehod. Po celou dobu pojištění se Vám (pojistníkovi) načítají měsíce za bezeškodní průběh a podle jejich počtu máte nárok na určitou výši slevy (a to až 60%). Za každých 12 měsíců bez nehody získáváte slevu z pojistného (zpravidla 5 %).

Malus je naopak přirážka k pojistnému za škodu způsobenou Vaším vozidlem. V praxi to znamená, že pojišťovna odečte příslušný počet měsíců (12 až 36, a to podle vybrané pojišťovny) od Vašeho celkového počtu bonusových měsíců a upraví (navýší) pojistné. Po každé další způsobené nehodě opět dojde k odečtu měsíců. Po vyčerpání bonusu se propadnete do malusu, tzn. přirážka na pojistném.

Pro informativní výpočet POV k Vámi zvolenému vozu vyplňte, prosím, kalkulaci a následně obdržíte nabídku přímo na Váš email.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je určeno k ochraně vozidla před škodami vzniklými v důsledku havárie, odcizení, vandalismu či způsobenými živly.

Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění, pojišťovna Vám v uvedených případech vyplatí náhradu škody, která Vám vznikne na voze.

Havarijní pojištění není povinné, ale jeho uzavření je třeba vždy zvážit.

Základní rizika havarijního pojištění, proti kterým se můžete pojistit jsou havárie, vandalismus, odcizení, živly a střet se zvířetem.

Nabídnout můžeme i připojištění k havarijnímu pojištění jako například připojištění skel, zavazadel, úraz přepravovaných osob, náhradní vozidlo i dokonce poškození vozidla hlodavcem (ano, i takové případy se stávají).

Výši havarijního pojistného ovlivňují tyto faktory:

 • značka, model a stáří vozidla
 • výše pořizovací ceny
 • zvolená spoluúčast
 • frekvence plateb

Pojištění GAP

Proč si pořídit pojištění vozidel GAP?

 • pro případ finanční ztráty při totální škodě či odcizení bez spoluúčasti klienta
 • kryje rozdíl mezi pořizovací cenou a obvyklou cenou vozidla v době pojistné události
 • limit pojistného plnění 1 000 000,- pro všechna vozidla
 • je nezávislé na Vašem výběru pojišťovny, která havarijní pojištění poskytuje a můžeme jej uzavřít až do 150 dní od pořízení vozu
 • možnost výhodných ročních splátek

Příklad pojistného plnění při odcizení vozidla

Automobil pojištěný na částku 500 000 Kč, spoluúčast 5%, min 5 000 Kč, cena vozidla v době poj. události 350 000 Kč.

Běžné havarijní pojištění
Cena vozidla 350 000,-
Spoluúčast - 17 500,-
Pojistné plnění 332 500,-
Havarijní pojištění + GAP
Cena vozidla 350 000,-
Spoluúčast - 17 500,-
GAP 167 500,-
Pojistné plnění 500 000,-

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasím se zpracovaním osobních údajů.
 

Kalkulace pojištění

Škoda
Octavia 1.9 TDI
2007
1900 ccm
Vyřízenou nabídku Vám zašleme na:
Popřípadě Vám zavoláme na:
Odesláním formuláře souhlasím se zpracovaním osobních údajů.
 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromaždováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuji společnosti G-credit s.r.o., se sídlem České Budějovice, Vráto, U Pily 591, PSČ 370 01, IČ: XXX XX XXX (příp. jejím zaměstnancům). Tato data jsou potřebná k sjednání pojištění, přípravě nové nabídky anebo ke zkvalitnění stávající nabídky pro klienta nebo potenciálního klienta.

Některé údaje uvedené zájemcem při žádosti o pojištění či uzavření úvěru a dalších služeb mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zájemce souhlasí se šířením obchodního sdělení elektronickou formou (§ 7 zákona č. 480/2004 Sb.). Souhlas zájemce je poskytován na dobu neurčitou. Zájemce bere na vědomí, že společnost G-credit s.r.o kdykoli v průběhu zpracování osobních údajů poskytne zájemci informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů či vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů.

Společnost G-credit s.r.o. si vyhrazuje právo použít osobní data a údaje klientů společnosti G-credit s.r.o. s cílem zasílání informací o novinkách a nových produktech a službách společnosti G-credit s.r.o. nebo jejích partnerů.

Každý klient společnosti G-credit s.r.o. může kdykoliv písemně požádat společnost G-credit s.r.o. o částečné anebo úplné odstranění jeho osobních údajů z databáze společnosti G-credit s.r.o. kromě těch údajů, které jsou nezbytné ke správě stávajících pojistných smluv anebo jiných produktů a služeb daného klienta sjednaných prostřednictvím společnosti G-credit s.r.o.